Mål: T 1226-19

Prövningstillstånd

Målet gäller lönegaranti i företagsrekonstruktion. Frågorna i målet är dels om företagsrekonstruktören efter avslutad företagsrekonstruktion är behörig att fatta beslut i frågor om lönegaranti, dels om ett krav på lönegaranti måste ha framställts under den tid som företagsrekonstruktionen pågått för att rätten till lönegaranti inte ska ha upphört.