Mål: B 2173-19

Prövningstillstånd

Fråga om straffmätning när det i mål om bl.a. grovt skattebrott utöver påföljd för brott även påförs skattetillägg.

Om avgörandet

Målnummer
B 2173-19