Mål: T 1013-19

Prövningstillstånd

I samband med ansökan om tillstånd till huvudbrunn yrkade sökanden rätt att anlägga en ersättningsbrunn ifall huvudbrunnen skulle bli obrukbar. Fråga om bifall till yrkandet kan innefattas i tillståndet för huvudbrunnen eller om det utgör ett separat tillstånd till vattenverksamhet, om den tid inom vilken arbetena ska vara utförda (arbetstiden) ska anges i domen, m.m.