Mål: T 5803-18

Vikens pizzeria

Prejudikat

Ersättning för rörelseskada vid uppsägning av lokalhyresgäst som bedrivit enskild näringsverksamhet. Vid beräkning enligt avkastningsvärdemetoden ska värdet av ägarens arbetsinsats beaktas.

Om avgörandet

Målnummer
T 5803-18
Föreslagen benämning
Vikens pizzeria
Lagrum
12 kap. 58 b § jordabalken
Rättsfall
NJA 2006 s. 367NJA 2016 s. 1011NJA 2017 s. 9NJA 2017 s. 261
Sökord
LokalhyraAvkastningsvärdemetodenIndirekt besittningsskyddRörelseskada