Mål: T 5803-18

"Vikens pizzeria" NJA 2019 s. 693

Prejudikat

Ersättning för rörelseskada vid uppsägning av lokalhyresgäst som bedrivit enskild näringsverksamhet. Vid beräkning enligt avkastningsvärdemetoden ska värdet av ägarens arbetsinsats beaktas.