Mål: Ö 2300-19

"Barnet i Hofors" NJA 2019 s. 704

Prejudikat

Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga om var barnet hade hemvist omedelbart före tidpunkten för kvarhållandet.