Mål: Ö 2300-19

Barnet i Hofors

Prejudikat

Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga om var barnet hade hemvist omedelbart före tidpunkten för kvarhållandet.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 2300-19
Föreslagen benämning
Barnet i Hofors
Lagrum
11 § lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Europarättsliga avgöranden
Rättsfall
NJA 2013 s. 1143RÅ 1995 ref. 99RÅ 1996 ref. 52 EU-domstolens avgöranden A, C-523/07, EU:C:2009:225, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829 och OL, C-111/17 PPU, EU:C:2017:436
Sökord
Överflyttande av barnHaagkonventionenHemvist