Mål: Ö 2300-19

Barnet i Hofors NJA 2019 s. 704

Prejudikat

Lagen om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn. Fråga om var barnet hade hemvist omedelbart före tidpunkten för kvarhållandet.