Mål: Ö 2628-19

Prövningstillstånd

Fråga om utmätning av ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.