Mål: B 2413-18

Det afghanska körkortet

Prejudikat

Uppsåtsbedömningen vid olovlig körning

Om avgörandet

Målnummer
B 2413-18
Benämning
Det afghanska körkortet
Lagrum
3 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott2 kap. 1 § körkortslagen (1998:488)6 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)
Rättsfall
NJA 1986 s. 392NJA 1993 s. 157”HIV-fallet” NJA 2004 s. 176"Knivhugget mot mopedisten” NJA 2016 s. 763”Övernattningen” Högsta domstolens dom den 11 juli 2019 i mål B 1200-19
Sökord
Olovlig körningLikgiltighetsuppsåtUppsåtsbedömning