Mål: B 2413-18

Det afghanska körkortet

Prejudikat

Uppsåtsbedömningen vid olovlig körning