Mål: B 2413-18

Det afghanska körkortet NJA 2019 s. 721

Prejudikat

Uppsåtsbedömningen vid olovlig körning