Mål: B 2413-18

"Det afghanska körkortet" NJA 2019 s. 721

Prejudikat

Uppsåtsbedömningen vid olovlig körning