Mål: Ö 1534-19

OneOaks ackord

Prejudikat

Ett beslut om offentligt ackord enligt lagen om företagsrekonstruktion upphör att gälla om gäldenären går i konkurs innan beslutet har fått laga kraft.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 1534-19
Benämning
OneOaks ackord
Lagrum
3 kap. 23 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion4 kap. 7 § andra stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion10 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion11 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Sökord
Offentligt ackordFöretagsrekonstruktion