Mål: B 3961-19

Prövningstillstånd

Partiellt prövningstillstånd. Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att en person av oaktsamhet har orsakat annan person kroppsskada i form av svullnad, skrubbsår och blåmärken, har prövningstillstånd meddelats i frågan om sådan kroppsskada är ringa (3 kap. 8 § första stycket brottsbalken). Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt har vilandeförklarats.