Mål: Ö 2081-19, Ö 2790-19, Ö 2907-19

Prövningstillstånd

Felparkeringsavgift. Fråga bl.a. om åsidosättande av skyldigheten att betala avgift på det sätt som anges på platsen (3 kap. 49 a § andra stycket 1 trafikförordningen).