Mål: Ö 4761-19

Den nya häktningsgrunden

Prejudikat

Tingsrätten har i dom beslutat att en misstänkt skulle bli kvar i häkte på en häktningsgrund som denne inte fått yttra sig över vid förhandling. Detta har ansetts utgöra ett grovt rättegångsfel. Felet har inte läkts i hovrätten, eftersom förhandling där inte har hållits utan dröjsmål.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 4761-19
Föreslagen benämning
Den nya häktningsgrunden
Lagrum
24 kap. 1, 14 och 17 §§ rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1985 s. 868NJA 1990 s. 542NJA 1992 s. 499 NJA 1993 s. 161
Sökord
Häktning; Grovt rättegångsfel