Mål: Ö 4761-19

Den nya häktningsgrunden

Prejudikat

Tingsrätten har i dom beslutat att en misstänkt skulle bli kvar i häkte på en häktningsgrund som denne inte fått yttra sig över vid förhandling. Detta har ansetts utgöra ett grovt rättegångsfel. Felet har inte läkts i hovrätten, eftersom förhandling där inte har hållits utan dröjsmål.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 4761-19
Benämning
Den nya häktningsgrunden
Lagrum
24 kap. 1, 14 och 17 §§ rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1985 s. 868NJA 1990 s. 542NJA 1992 s. 499 NJA 1993 s. 161
Sökord
Häktning; Grovt rättegångsfel