Mål: Ö 3761-19

Prövningstillstånd

Fråga om ett målsägandebiträde har rätt till ersättning för tidsspillan avseende promenad till och från huvudförhandling.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 3761-19