Mål: T 4144-19

Prövningstillstånd

Den 1 januari 2019 trädde 17 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken i kraft. Övergångsbestämmelser saknas. Fråga om bestämmelsen ska tillämpas i målet, som inletts före den 1 januari 2019. (Partiellt prövningstillstånd.)