Mål: B 3928-19

"Mönstringen" NJA 2020 s. 211

Prejudikat

Penningboten vid brott mot totalförsvarsplikten (uteblivande från mönstring) har bestämts till 2 000 kr.