Mål: B 3928-19

Prövningstillstånd

Frågan om påföljd (penningböter) vid brott mot totalförsvarsplikten, 10 kap. 1 § lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt