Mål: B 4685-19

Prövningstillstånd

Grov misshandel. Med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett om den åtalade gärningen har Högsta domstolen beviljat prövningstillstånd. Fråga bl.a. om uppsåt.