Mål: B 5534-18

Upprepade övergrepp i rättssak

Prejudikat

Upprepade fall av övergrepp i rättssak begångna mot samma målsägande under en tremånadersperiod. Varje gärning har ansetts vara ett särskilt brott enligt normalgraden. Fråga också om brottslighetens straffvärde.

Om avgörandet

Målnummer
B 5534-18
Föreslagen benämning
Upprepade övergrepp i rättssak
Lagrum
17 kap. 10 § brottsbalken 26 kap. 2 § brottsbalken29 kap. 1 § brottsbalken
Rättsfall
”Tillgreppen i köpcentret” NJA 2006 s. 524”Socialbidragen” NJA 2007 s. 973”Skärtorsdagsdomen” NJA 2008 s. 359”Bussen i Östberga” NJA 2017 s. 531NJA 2017 s. 966”Skärpet” NJA 2017 s. 1129,”De upprepade förfalskningarna” NJA 2018 s. 378”De upprepade skattebrotten” NJA 2018 s. 634”Rånet i tobaksbutiken” NJA 2018 s. 767 I”Penningtvättshjälpen I” NJA 2018 s. 1010 IUpprepade grova våldtäkter mot barn” NJA 2019 s. 238
Sökord
Övergrepp i rättssakBrottsenhetRubriceringGradindelningStraffvärde