Mål: B 5534-18

"Upprepade övergrepp i rättssak" NJA 2019 s. 747

Prejudikat

Upprepade fall av övergrepp i rättssak begångna mot samma målsägande under en tremånadersperiod. Varje gärning har ansetts vara ett särskilt brott enligt normalgraden. Fråga också om brottslighetens straffvärde.