Om avgörandet

Målnummer
T 2973-18T 3325-18T 5168-18
Föreslagen benämning
Bättre rätt till fordon I-III
Lagrum
4 kap. 17 § utsökningsbalken4 kap. 18 § utsökningsbalken4 kap. 19 § utsökningsbalken4 kap. 20 § utsökningsbalken
Rättsfall
NJA 1983 s. 436NJA 1983 s. 553NJA 1986 s. 115NJA 1987 s. 500NJA 1992 s. 363 I–IIINJA 1999 s. 594NJA 2008 s. 444NJA 2014 s. 578
Sökord
Bättre rätt till lös egendomBeviskravBevisvärderingUtmätning