Mål: T 2948-19

Prövningstillstånd

Fråga om det är bostadsrättshavaren eller bostadsrättsföreningen som är ansvarig för underhåll och reparation av ett golvvärmesystem i en bostadsrätt.