Mål: Ö 3945-19

Prövningstillstånd

Överlämnande av barn efter umgänge. Bl.a. fråga om ändamålet med förelagt vite har förlorat sin betydelse och vad som kan anses utgöra särskilda skäl vid prövningen av om vitet ska jämkas. (Partiellt prövningstillstånd.)