Mål: B 2498-19

Prövningstillstånd

En god man har inte gett in årsräkningar i tid till överförmyndaren. Bl.a. fråga om ändamålet med förelagt vite har förlorat sin betydelse och vad som kan anses utgöra särskilda skäl vid prövningen av om vitet ska jämkas.

Om avgörandet

Målnummer
B 2498-19