Mål: T 4412-19

Prövningstillstånd

Fråga om användningen av en mobilfilm vid nyhetsrapportering utan samtycke från den som hade filmat utgjorde upphovsrättsintrång eller om de inskränkningar i upphovsrätten som finns vid nyhetsrapportering var tillämpliga. Även fråga om intresseavvägningen mellan upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet.