Mål: T 4238-19

Prövningstillstånd

Fråga om en elev har utsatts för en sådan kränkande behandling som kan medföra skadeståndsskyldighet enligt 6 kap. 12 § skollagen. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångspunkt i de faktiska omständigheter som hovrätten har funnit utredda.