Mål: T 1781-19

Prövningstillstånd

Fråga om strikt ansvar enligt 10 kap. 1 § ellagen (1997:587), i dess lydelse före den 1 juli 2017.