Mål: B 1462-19

Prövningstillstånd

Tullbrott. Med utgångspunkt i vad hovrätten funnit styrkt beträffande den åtalade gärningen meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd. Fråga om förverkande och påföljd.