Mål: B 5306-19

Prövningstillstånd

Synnerligen grov misshandel; fråga om brottsrubricering och påföljd.