Mål: T 5778-18

Badrummet

Prejudikat

En bostadsrätt som sålts i befintligt skick har ansetts inte vara i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta (19 § första stycket 3 köplagen). När utgiften för att åtgärda vissa brister i bostadsrättslägenheten utgjort några procent av priset kan bostadsrätten anses felaktig bara om övriga omständigheter med stor tyngd talar för att fel föreligger.

Om avgörandet

Målnummer
T 5778-18
Föreslagen benämning
Badrummet
Lagrum
19 § köplagen
Rättsfall
NJA 1998 s. 792NJA 2016 s. 237
Sökord
KöpKöp av bostadsrättBefintligt skickBostadsrättFel