Mål: Ö 2167-19

Prövningstillstånd

Fråga om tolkningen av 28 § andra stycket lönegarantilagen (1992:497) såvitt avser hur oprioriterade fordringar som staten har med anledning av utbetalad lönegaranti vid utdelning i konkurs ska behandlas i förhållande till arbetstagares oprioriterade lönefordringar som inte har ersatts genom lönegarantin.