Mål: Ö 278-19

Spelmissbruket

Prejudikat

Spelmissbruk kan i allvarliga fall ligga till grund för förvaltarskap.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 278-19
Föreslagen benämning
Spelmissbruket
Lagrum
11 kap. 4 § föräldrabalken11 kap. 7 § föräldrabalken11 kap. 19 § föräldrabalken
Rättsfall
”Det oönskade förvaltarskapet” NJA 2018 s. 350RÅ 2005 ref. 51
Sökord
FörvaltarskapLiknande förhållandeSpelmissbruk