Mål: Ö 278-19

"Spelmissbruket" NJA 2019 s. 837

Prejudikat

Spelmissbruk kan i allvarliga fall ligga till grund för förvaltarskap.