Mål: T 418-19

Konkursansökningarna

Prejudikat

Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen förutsätter att konkursansökningarna är samtidigt anhängiga vid konkursbeslutet.