Mål: T 418-19

Konkursansökningarna

Prejudikat

Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen förutsätter att konkursansökningarna är samtidigt anhängiga vid konkursbeslutet.

Om avgörandet

Målnummer
T 418-19
Föreslagen benämning
Konkursansökningarna
Lagrum
2 kap. 21 § konkurslagen (1987:672)
Sökord
KonkursKonkursansökanKonkursbeslutLönegaranti