Mål: T 5736-18

"Porschen och pantavtalet" NJA 2019 s. 845

Prejudikat

Prövningen av ett enskilt anspråk i anledning av brott när åtalet har ogillats. Även frågor om bevisbörda och beviskrav när det har invänts att underskriften på ett avtal är förfalskad.