Mål: T 5736-18

Porschen och pantavtalet

Prejudikat

Prövningen av ett enskilt anspråk i anledning av brott när åtalet har ogillats. Även frågor om bevisbörda och beviskrav när det har invänts att underskriften på ett avtal är förfalskad.

Om avgörandet

Målnummer
T 5736-18
Föreslagen benämning
Porschen och pantavtalet
Lagrum
29 kap. 6 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1976 s. 667, ”071-numren” NJA 1996 s. 724, ”Den skadade dörren” NJA 2013 s. 524
Sökord
Enskilt anspråkBevisbördaBeviskravKumulationOmröstning