Mål: T 496-19

Paketresan och flygbiljetten

Prejudikat

Ersättning enligt frihetsberövandelagen. En utgift är ersättningsgill om den har utgjort en nödvändig följd av själva frihetsberövandet.