Mål: T 496-19

"Paketresan och flygbiljetten" NJA 2019 s. 855

Prejudikat

Ersättning enligt frihetsberövandelagen. En utgift är ersättningsgill om den har utgjort en nödvändig följd av själva frihetsberövandet.