Mål: T 496-19

Paketresan och flygbiljetten

Prejudikat

Ersättning enligt frihetsberövandelagen. En utgift är ersättningsgill om den har utgjort en nödvändig följd av själva frihetsberövandet.

Om avgörandet

Målnummer
T 496-19
Lagrum
2 och 7 §§ lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
Sökord
Ersättning vid frihetsberövande