Mål: T 3191-18

Branddammen på Malmö flygplats

Prejudikat

Frågan om en avtalspart kan göra gällande miljöbalkens skadeståndsbestämmelser i stället för kontraktet ska avgöras utifrån avtalet och ytterst en tolkning av detta.

Om avgörandet

Målnummer
T 3191-18
Föreslagen benämning
Branddammen på Malmö flygplats
Lagrum
32 kap. 1 § miljöbalken32 kap. 3 § miljöbalken
Rättsfall
"Olyckan på hundpensionatet” NJA 1996 s. 104”Hyr-Börsens diskmaskiner” NJA 2003 s. 384”Cargo Center” NJA 2014 s. 760
Sökord
Konkurrerande ansvarsgrunderAvtalMiljöskada