Mål: T 3191-18

"Branddammen på Malmö flygplats" NJA 2019 s. 866

Prejudikat

Frågan om en avtalspart kan göra gällande miljöbalkens skadeståndsbestämmelser i stället för kontraktet ska avgöras utifrån avtalet och ytterst en tolkning av detta.