Mål: T 3191-18

Branddammen på Malmö flygplats

Prejudikat

Frågan om en avtalspart kan göra gällande miljöbalkens skadeståndsbestämmelser i stället för kontraktet ska avgöras utifrån avtalet och ytterst en tolkning av detta.