Mål: T 1413-19

Prövningstillstånd

Fråga om jämkning eller ogiltigförklaring av bodelningsavtal.