Mål: T 2841-18

"Advokatens skatterådgivning" NJA 2019 s. 877

Prejudikat

En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient. Särskilt fråga om aktsamhetsbedömningen.