Mål: T 2841-18

Advokatens skatterådgivning

Prejudikat

En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient. Särskilt fråga om aktsamhetsbedömningen.