Mål: T 2841-18

Advokatens skatterådgivning

Prejudikat

En advokats skadeståndsansvar gentemot sin klient. Särskilt fråga om aktsamhetsbedömningen.

Om avgörandet

Målnummer
T 2841-18
Rättsfall
”Bankens skatterådgivning” NJA 1994 s. 598”Bergs fondkommission” NJA 1995 s. 693"Advokatens skadeståndsansvar” NJA 2018 s. 414, RÅ 2010 ref. 51
Sökord
SkadeståndAdvokatRådgivningOaktsamhet