Mål: Ö 5644-18, Ö 5647-18

"Konkursförvaltarens databas" NJA 2019 s. 929

Prejudikat

Kostnader för inhämtande av information via en databas har ansetts utgöra ersättningsgilla konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen. Även fråga om en schablonberäkning kan godtas som underlag.