Mål: Ö 5644-18, Ö 5647-18

Konkursförvaltarens databas

Prejudikat

Kostnader för inhämtande av information via en databas har ansetts utgöra ersättningsgilla konkurskostnader enligt 14 kap. 1 § konkurslagen. Även fråga om en schablonberäkning kan godtas som underlag.

Om avgörandet

Målnummer
Ö 5644-18Ö 5647-18
Föreslagen benämning
Konkursförvaltarens databas
Lagrum
10 kap. 1 § konkurslagen14 kap. 1 § konkurslagen14 kap. 14 § konkurslagen
Rättsfall
NJA 1996 s. 618NJA 1998 s. 145NJA 2009 s. 823 I och II
Sökord
KonkurskostnadDatabasErsättning till konkursförvaltareKonkursKostnadsersättningSchablonersättning