Mål: T 2829-19

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i mål om fel i bostadsrätt.