Mål: Ö 5697-19

Prövningstillstånd

I målet aktualiseras frågan om Patent- och marknadsdomstolens behörighet att pröva tvistemål i allmänhet i samband med att domstolen prövar ett mål som faller inom dess exklusiva behörighet.