Mål: Ö 5633-19

Prövningstillstånd

Fråga om sakrättsliga verkningar när en maka förvärvat en bostadsrätt för sin makes räkning.