Mål: B 5438-19

Prövningstillstånd

Fråga om olaga integritetsintrång enligt straffbestämmelsen i 4 kap. 6 c första stycket 4 brottsbalken som trädde i kraft 1 januari 2018.