Mål: T 3044-19

Prövningstillstånd

Fråga om upplåtelse av lägenheter till en kommun för vidareupplåtelse av bostäder till personer med funktionsnedsättning inom ramen för LSS avser hyresavtal för bostadslägenheter eller lokal.