Mål: T 396-19

Prövningstillstånd

Medansvar enligt aktiebolagslagen. Fråga om vid vilken tidpunkt en förpliktelse att betala rättegångskostnader ska anses ha uppkommit.