Mål: Ö 3622-19

Surrogatarrangemanget i Arkansas

Prejudikat

Erkännande av utländsk dom om fastställande av föräldraskap efter surrogatarrangemang.