Mål: Ö 3622-19

"Surrogatarrangemanget i Arkansas" NJA 2019 s. 969

Prejudikat

Erkännande av utländsk dom om fastställande av föräldraskap efter surrogatarrangemang.