Mål: T 2996-18

"Bilrånet II" NJA 2019 s. 1001

Prejudikat

Tolkning av 6 kap. 2 § försäkringsavtalslagen vid delskada. En försäkringstagare har normalt inte rätt till ersättning beräknad utifrån reparationskostnad, om den kostnaden är högre än den minskning av egendomens dagsvärde som uppkommit till följd av försäkringsfallet. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader efter återförvisning.