Mål: Ö 4483-19

"Fotbollsmatchen" NJA 2019 s. 1021

Prejudikat

Riskbedömningen vid ett tillträdesförbud.