Mål: B 5524-18

"Tablettförvaringen" NJA 2019 s. 1032

Prejudikat

Den tilltalade har dömts för narkotikabrott till fängelse i ett år. Det har inte funnits förutsättningar att i stället bestämma påföljden till skyddstillsyn i förening med fängelse.