Mål: T 3808-19

"Skadestånd efter övernattningen" NJA 2019 s. 1064

Prejudikat

Ersättning för kränkning samt ersättning för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt.