Mål: T 3808-19

Skadestånd efter övernattningen

Prejudikat

Ersättning för kränkning samt ersättning för sveda och värk vid oaktsam våldtäkt.