Mål: B 2570-19

"Nio månaders förföljelse" NJA 2020 s. 216

Prejudikat

Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse.