Mål: B 2570-19

Nio månaders förföljelse

Prejudikat

Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse.