Mål: B 2570-19

"Nio månaders förföljelse"

Prejudikat

Straffvärde och påföljdsval vid olaga förföljelse.