Mål: T 1013-19

"Ersättningsbrunnen" NJA 2020 s. 359

Prejudikat

Tillstånd till vattenverksamhet. Anläggandet av en ersättningsbrunn inom 30 meter från en befintlig brunn har ansetts kräva tillstånd.