Mål: T 1013-19

"Ersättningsbrunnen"

Prejudikat

Tillstånd till vattenverksamhet. Anläggandet av en ersättningsbrunn inom 30 meter från en befintlig brunn har ansetts kräva tillstånd.