Mål: Ö 4643-19

Mötesanteckningarna

Prejudikat

Edition. Fråga om kravet att handlingen ska innehas av den som editionsyrkandet riktas mot.