Mål: Ö 5633-19

"Bostadsrätten i Brf Tallen" NJA 2020 s. 384

Prejudikat

En kvinna köpte i eget namn men för en mans räkning en bostadsrätt och registrerades i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten har ansetts kunna beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.